Castolin

 

Gloor

         plinska zavarivačka oprema      uređaji za regulaciju pritiska
   zavarivanje

     oprema za rezanje i zavarivanje      regulatori za industrijske plinove
   lemljenje

     uređaji za rezanje i lemljenje      regulatori za medicinu
   metalizacija

     propanska oprema      regulatori za industriju pića
   anti-abrazivni limovi

     sigurnosni uređaji i oprema      regulatori za visokočiste plinove
         uređaji za rezanje plamenom      centralne jedinice
         uređaji za rezanje cijevi